• youtube
  • facebook
  • facebook
Mladost doo botos
Vrhunska mehanizacija, zalivni sistem i stručni ljudi

 

„MLADOST“ DOO

BOTOŠ

Vrhunska mehanizacija, zalivni sistem i stručni ljudi temelji su na kojima „Mladost” DOO gradi svoj uspeh o čemu svedoče rekordni prinosi ostvareni na svih 980 ha obradive površine kompanije.

Modernizacijom, stalnim investicijama, posvećenošću kontinuiranom unapređenju poslovanja i efikasnosti rada, „Mladost” DOO jasno se pozicionira kao pouzudani partner u oblasti agrobiznisa.


O nama Kontaktirajte nas Pogledajte video


 
 
 


Proizvodnja

Vrhunska mehanizacija, zalivni sistem i stručni ljudi temelji su na kojima „Mladost” DOO gradi svoj uspeh o čemu svedoče rekordni prikazani na tabeli.

SAZNAJ VISE


980h obradive povrsine Trgovina

Modernizacijom, stalnim investicijama, posvećenošću kontinuiranom unapređenju poslovanja, „Mladost” DOO jasno se pozicionira kao pouzudani partner u oblasti agrobiznisa.

SAZNAJ VISE


ZZ MaticaZZ Matica

Trgovinu poljoprivrednim proizvodima,repromaterijalima i kooperaciju sa poljoprivrednim gazdinstvima u domenu finansiranja i otkupa svih poljoprivrednih..

SAZNAJ VISE